Holocaust

יום הנקבה של היהודים

מציינים את יום הנכבה העולמי מאיפה יש לפלסטינים את הרצון להשמיד את ישראל? זאת השאלה שצריכה תשובה ההיסטוריה קשורה ישירות לרצונם של הפלסטינים להשמיד את ישראל. הם רואים ביהודים את האדונים האמיתיים של הארץ שאבותיהם תפסו ולאחר מכן טיהרו אתנית…
ДАЛЕЕ

NAKBA OF THE JEWS

CELEBRATING WORLD NAKBA DAY «Where do the Palestinians get the desire to destroy Israel?» is a question that needs an answer. The history is directly related to the desire of the Palestinians to destroy Israel. They see the Jews as…
ДАЛЕЕ

СМОТРИЧ ОТРИЦАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ ПАЛЕСТИНСКОГО НАРОДА

С таким же успехом Смотрич может отрицать существование немецкого народа. Врага надо не отрицать, а победить. Прятать голову в песок — неудобная позиция для обороны. …………… Палестинский народ не только существует. Этот народ уже более ста лет пытается уничтожить сионизм…
ДАЛЕЕ

КАК ЕВРЕИ ВЫЖИВАЛИ В ПАЛЕСТИНЕ

  КАК ЕВРЕИ ВЫЖИВАЛИ В ПАЛЕСТИНЕ Слава Богу, что Роммель в 1941 году не дошёл до Палестины. Айнзацгруппе Эгиптен в Афинах была создана для уничтожения всех евреев на Ближнем Востоке. Командовал этой группой Вальтер Рауфф, изобретатель автомобиля с газом Циклон…
ДАЛЕЕ

ДА СОГЛАСИЮ, НЕТ КОМПРОМИССУ

Политологи и журналисты ломают голову над тайным смыслом заявления Ганца по поводу переговоров о судебной реформе: «Да согласию, нет компромиссу». Я не ломал голову даже секунду, смысл очевиден: коалиция должна согласиться на полную отмену реформы суда. То же самое заявил…
ДАЛЕЕ

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЕВРЕЙСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Что касается дорог в Иудее и Самарии, то там приходится срочно восполнять то, что натворило предыдущее правительство изменений в худшую сторону. События в Хаваре наглядно показали, насколько необходимы дороги к еврейским поселениям. Фактически, это расходы на безопасность. …………. Если не…
ДАЛЕЕ

ПЛАН «В» И УПРЕЖДАЮЩИЙ УДАР

ХАМАС действительно был крёстным отцом и ангелом-хранителем коалиции Лапида. Тем не менее тогда и ХАМАС, и Махмуд Аббас отказались вести мирные переговоры с Израилем, на которых настаивал Байден. Попытки Ганца и Горовица (МЕРЕЦ) тоже провалились. …………. После падения правительства Лапида…
ДАЛЕЕ

יום השואה

  ביום האסון ביום עצוב זה, עלינו להרהר שוב מדוע קרתה השואה. האנטישמיות קיימת אלפי שנים, כל עוד היהודים קיימים. זה לא משנה איך האנטישמים כינו אותנו, אם אנחנו אומה, כת דתית, «רב-שבטי», בונים חופשיים הטוענים לשליטה עולמית, או גזע…
ДАЛЕЕ

DAY OF DISASTER

ON THE DAY OF THE DISASTER On this sad day, we must once again reflect on why the Holocaust happened. Anti-Semitism has existed for thousands of years, as long as the Jews have existed. It does not matter how the…
ДАЛЕЕ

ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ

В этот печальный день мы должны ещё раз задуматься, почему произошёл Холокост. Антисемитизм существует тысячелетиями, столько же времени, сколько существуют евреи. Неважно, как нас окрестили антисемиты и мы сами, нация ли, религиозная секта, «разноплеменной сброд», масоны, претендующие на мировое господство,…
ДАЛЕЕ