אנטי-ציונות

СЕГОДНЯ АРАБЫ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ПАЛЕСТИНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Семидесятилетний конфликт между евреями и арабами заложила британская империя, которая действовала с целью установить и закрепить своё господство на Ближнем Востоке. Конференция Сан Ремо передала мандат именно Великобритании в обмен на обещание выполнить условия, перечисленные в декларации (письме) лорда Бальфура….
ДАЛЕЕ

GEORGE FLOYD, or What Has Palestine Common With Him

Strangely, violent “demonstrators” protesting against police brutality and racial discrimination proclaimed as their hero not so much a police victim George Floyd as Palestine. What is common between them? Let’s figure it out.   Floyd was a typical poor African…
ДАЛЕЕ

ДЖОРДЖ ФЛОЙД, ИЛИ ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ПАЛЕСТИНА

ДЖОРДЖ ФЛОЙД, ИЛИ ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ПАЛЕСТИНА Странно, почему буйные «демонстранты», протестующие против полицейского произвола и расовой дискриминации, провозгласили своим героем не столько жертву полиции Джорджа Флойда, сколько Палестину? Что между ними общего? Давайте разберёмся. Флойд был типичный бедный афроамериканец,…
ДАЛЕЕ

להיות או לא להיות, זו השאלה

מבחינת החוק הבינלאומי, לישראל הזכות לספח את בקעת הירדן. על סמך מה? החלטת 242 של מועצת הביטחון, שהתקבלה זמן קצר לאחר מלחמת ששת הימים, הצהירה על זכותה של ישראל ל»גבולות בטוחים ומוכרים. » גם אז, וביתר שאת כיום, ברור שרק…
ДАЛЕЕ

סיפוח למען שלום

  בקיצור, סיפוח של ביקעת הירדן יציל את המדינה היהודית מההרס סיפוח כדרך לביטחון ולשלום העולם האנטישמי מנסה להשמיד את מדינת היהודים. זה התחיל בדה-לגיטימציה של ישראל וההאשמות באפרטהייד. כל זה כדי להצדיק את הניסיונות המתמשכים להשמיד את ישראל על…
ДАЛЕЕ

ANNEXATION FOR PEACE

IN SHORT, THE ANNEXATION OF JORDAN VALLEY WILL RESCUE THE JEWISH STATE FROM ANNIHILATION, ONE MORE TIME.   ANNEXATION AS A WAY TO SECURITY AND PEACE The anti-Semitic world is trying to destroy the Jewish state. This war began with…
ДАЛЕЕ

АННЕКСИЯ РАДИ МИРА

  КОРОТКО ГОВОРЯ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДОЛИНЫ ИОРДАНА СПАСЁТ ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ АННЕКСИЯ КАК ПУТЬ К БЕЗОПАСНОСТИ И МИРУ Антисемитский мир пытается уничтожить еврейское государство. Это началось с делегитимации Израиля и обвинения в апартеиде. Делегитимация должна оправдать продолжающиеся попытки уничтожить Израиль…
ДАЛЕЕ

TO BE OR NOT TO BE, THAT IS THE QUESTION

INSTEAD OF FORMAL ANNEXATION, IT IS NECESSARY TO UNITE THE ZONE C WITH ISRAEL  In terms of international law, Israel has the right to annex the Jordan Valley. On what basis? UN Security Council resolution 242, adopted shortly after the…
ДАЛЕЕ

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ, ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

АННЕКСИЯ РАДИ МИРА С точки зрения международного закона Израиль ИМЕЕТ ПРАВО аннексировать долину Иордана. На каком основании? Резолюция № 242 совбеза ООН, принятая вскоре после шестидневной войны, провозгласила право Израиля на «безопасные и признанные границы». Уже тогда, а тем более…
ДАЛЕЕ

POLITICIANS & MONEY

In general, politicians behave like artists. To start and pursue a career, they really need a Maecenas with money. Let’s recall Barack Obama, that had no money to start his carrier. Money for political advertising, for hospitality expenses, on assistants…
ДАЛЕЕ