אנטי-ציונות

טיהור של פלסטין מיהודים

 טיהור אתני של פלסטין מיהודים העולם הערבי כולו, ממגרב לבגדאד, פלוס כורדים, בוסנים, ברברים ואחרים שאינם ערבים, מופיעים בשושלת היוחסין של הפלסטינים. לא במקרה, עד שנות ה -60 הפלסטינים לא רצו להפריד עצמם מערבים אחרים ואכן, הפלסטינים הם צאצאים של…
ДАЛЕЕ

ЭТНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ИЗРАИЛЯ

ЭТНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ПАЛЕСТИНЫ И ИЗРАИЛЯ В родословной палестинцев фигурирует весь арабский мир, от Магриба до Багдада, а также курды, боснийцы, берберы и другие не-арабы. Не случайно, до 60-х годов палестинцы не хотели отделять себя от других арабов. И действительно, палестинцы…
ДАЛЕЕ

ETHNIC CLEANSING OF ISRAEL

ETHNIC CLEANSING OF PALESTINE JEWS The entire Arab world, from the Maghreb to Baghdad, plus Kurds, Bosnians, Berbers, and other non-Arabs, appear in the pedigree of the Palestinians. It is no coincidence that until the 60s, the Palestinians did not…
ДАЛЕЕ

ARABS IN THE GOVERNMENT OF ISRAEL

Our Arab fellow citizens want their representatives to participate in the Israeli government. Unfortunately, their representatives set forth unacceptable conditions for their participation. They demand the abolition of the right of Jews to return, and the Law on the Nation,…
ДАЛЕЕ

מי ומדוע מפיל את ביבי

במילים פשוטות, המנהיגים «המתונים» של העולם הערבי, יחד עם המיליארדרים «השמאלנים» של ארה»ב ואירופה, מנסים להפיל את נתניהו ולהחליף אותו בפוליטיקאי «נוח» יותר, לפיד, שמסתתר מאחורי דמותו האדירה של גאנץ. אלה וגם אלה מעוניינים לשבש את תוכניתו של טראמפ להסדר…
ДАЛЕЕ

TO ACHIEVE PEACE, WE NEED EQUAL RIGHTS

TO ACHIEVE PEACE, WE NEED EQUAL RIGHTS The generally accepted assessment of the Jewish-Palestinian conflict is that the Jews expelled the Palestinians from their native land and seized land that did not belong to them. A careful study of history…
ДАЛЕЕ

ANTI-SEMITISM IS THE TOOL OF GLOBAL DOMINATION

To finally find the right path to peace, we must first understand the real situation around Israel. The Jewish-Palestinian conflict, as it turned out, concerns not only us and the Palestinians.   Why does everyone consider themselves entitled to interfere…
ДАЛЕЕ

АНТИСЕМИТИЗМ КАК ОРУДИЕ МИРОВОГО ГОСПОДСТВА

Чтобы найти наконец правильный путь к миру, мы должны сначала понять реальную ситуацию вокруг Израиля. Еврейско-палестинский конфликт, как выяснилось, касается не только нас с палестинцами. Почему все считают себя вправе вмешиваться в наши дела и диктовать правила поведения, да при…
ДАЛЕЕ

ЧТОБЫ БЫЛ МИР, НЕОБХОДИМО РАВНОПРАВИЕ

Общепринятая в мире оценка еврейско-палестинского конфликта сводится к тому, что евреи изгнали палестинцев с их родной земли и захватили не принадлежащую им землю. Внимательное изучение истории  показывает, однако, что такая оценка неточна. Все иноземные захватчики, которые владели Палестиной за последнюю…
ДАЛЕЕ

אינדיאנים של אמריקה, פלסטינים ויהודים

 היהודים הם «אינדיאנים» של מזרח התיכון ההאשמה הנפוצה ביותר מצד השמאלנים האמריקנים היא שישראל מתנהגת כמו מתנחלים לבנים שחיסלו אינדיאנים אמריקנים חסרי הגנה, קודמיהם של אנשים לבנים. האשמה זו מעלה את השאלה, מי הם אכן «אינדיאנים» של המזרח התיכון כידוע,…
ДАЛЕЕ