אנטי-ציונות

ИРАН: УНИЧТОЖИТЬ ИЗРАИЛЬ К 2041 ГОДУ

В парламенте Ирана обсуждают законопроект, призывающий уничтожить Израиль к 2041 году В 2000 году Насралла\Хизбалла публично заявил, что Израилю осталось жить 10 лет. В 2010 году он же объяснил, что уничтожение Израиля займёт больше времени, так что нас уничтожат до…
ДАЛЕЕ

ПОЛЛАРД И БЕЙЛИС

ПОЛЛАРД И БЕЙЛИС https://sem40.co.il/324656-pollard-i-velikij-evrejskij-raskol.html «В 1984-85 гг., будучи аналитиком военно-морской разведки США, Поллард передавал секретную информацию о военных возможностях арабских вооруженных сил офицерам израильской разведки в Вашингтоне. После ареста Полларда официальные лица США и Израиля согласились разобраться с инцидентом быстро…
ДАЛЕЕ

HAMAS AGAINST THE QUR’AN, OR THE WONDERS OF ALLAH

  The so-called Islamists believe that all countries conquered by Muslims in the past, for example, Spain, southern Italy, Greece, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Romania, Hungary, Armenia, Georgia, Crimea, India, western China, and, certainly, Israel are a Muslim waqf. Here is…
ДАЛЕЕ

ХАМАС ПРОТИВ КОРАНА, ИЛИ ЧУДЕСА АЛЛАХА

ХАМАС ПРОТИВ КОРАНА, ИЛИ ЧУДЕСА АЛЛАХА Так называемые исламисты считают, что все страны, завоёванные мусульманами в прошлом, например Испания, южная Италия, Греция, Болгария, Сербия, Македония, Румыния, Венгрия, Армения, Грузия, Крым, Индия, западная часть Китая и, как же иначе, Израиль –…
ДАЛЕЕ

КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЙ ВСЕ ЗОВУТ ОККУПАЦИЕЙ

КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЙ ВСЕ ЗОВУТ ОККУПАЦИЕЙ   Палестинцы были союзниками Гитлера, в первую очередь для того, чтобы истребить евреев. Гитлер дал зелёный свет уничтожению всех евреев на Ближнем Востоке и платил зарплату палестинскому вождю Амину аль-Хусейни, которому он присвоил звание…
ДАЛЕЕ

שליטה ביטחונית שכולם קוראים לה כיבוש

  הפלסטינים היו בעלי בריתם של היטלר, במיוחד במטרה להשמיד יהודים. היטלר נתן יד חופשית להשמדת כל יהודי המזרח התיכון ושילם למנהיג הפלסטיני אמין אל חוסייני (על פי יומנו של אמין   לאחר מלחמת העולם השנייה חוסייני חזר להיות מנהיג…
ДАЛЕЕ

SECURITY CONTROL THAT YOU CALL OCCUPATION

  SECURITY CONTROL THAT EVERYONE CALLS OCCUPATION   The Palestinians were allies of Hitler, primarily in order to exterminate the Jews. Hitler gave the green light to the extermination of all Jews in the Middle East and paid the salary…
ДАЛЕЕ

GENETICS, GLOBALISM AND ZIONISM

The globalists would like to ban scientific genetics, as the Communist Party of the Soviet Union did in its time. Today, the left, progressives, and other supporters (or rather lackeys) of globalism are rolling along the same path. By the…
ДАЛЕЕ

ЕВРЕИ И ПАЛЕСТИНЦЫ: СРАВНЕНИЕ ГЕНОВ

ЕВРЕИ И ПАЛЕСТИНЦЫ: СРАВНЕНИЕ ГЕНОВ Мне приходилось не раз дискутировать с антисемитами. Я должен отметить, что откровенный антисемитизм старого толка проявляется в основном в России и у исламистов. На Западе всё культурнее: они не антисемиты, просто они защищают обиженных палестинцев,…
ДАЛЕЕ

СЕГОДНЯ АРАБЫ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ПАЛЕСТИНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Семидесятилетний конфликт между евреями и арабами заложила британская империя, которая действовала с целью установить и закрепить своё господство на Ближнем Востоке. Конференция Сан Ремо передала мандат именно Великобритании в обмен на обещание выполнить условия, перечисленные в декларации (письме) лорда Бальфура….
ДАЛЕЕ