Архив тегов: מועצת הביטחון

קיימנו את החלטת מועצת הביטחון

קיימנו את החלטת מועצת הביטחון החלטת מועצת הביטחון מס’ 242 אינה מדברת על נסיגת כוחות ישראליים מכל השטחים שנכבשו ב-1967. המילה ALL הייתה נושא לדיון, והנוסח הסופי של ההחלטה לא כלל אותה. ………………… הדרישה של ברית המועצות לנסיגה בלתי מותנית…
ДАЛЕЕ