Архив тегов: Голиаф

ДЕНЬГИ В ОБМЕН НА ЖЕРТВЫ

  כסף תמורת קורבנות בסכסוך בין אנטישמים ליהודים, הפלסטינים נמצאים בחזית התוקפנות האנטישמית העולמית…………. כל הפלסטינים, צעירים ומבוגרים, יודעים שהם מוגנים על ידי כוח אדיר. כזה פטרון אנטישמי, בוא נקרא לו גוליית. ישראל-דוד מנהלת מאבק לא שוויוני נגד הגוליית הזה,…
ДАЛЕЕ