Архив тегов: יהודים

האומה של יהודים

האומה של יהודים

יובל הררי הסביר כיצד קבוצות גדולות של אנשים קשורות באמצעות רעיון משותף. לאומיות היא אידיאולוגיה, יחד עם אידיאולוגיות אחרות. מכיוון שיש לאומיות, יש גם קהילת אנשים המבוססת על רעיון זה, כלומר אומות מנקודת מבט זו, היהודים הם העתיקים ביותר מבין…
ДАЛЕЕ

אינדיאנים של אמריקה, פלסטינים ויהודים

 היהודים הם «אינדיאנים» של מזרח התיכון ההאשמה הנפוצה ביותר מצד השמאלנים האמריקנים היא שישראל מתנהגת כמו מתנחלים לבנים שחיסלו אינדיאנים אמריקנים חסרי הגנה, קודמיהם של אנשים לבנים. האשמה זו מעלה את השאלה, מי הם אכן «אינדיאנים» של המזרח התיכון כידוע,…
ДАЛЕЕ