אנטי-ציונות

(Русский) СЕГОДНЯ АРАБЫ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ПАЛЕСТИНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

Sorry, this entry is only available in Russian.

GEORGE FLOYD, or What Has Palestine Common With Him

Strangely, violent “demonstrators” protesting against police brutality and racial discrimination proclaimed as their hero not so much a police victim George Floyd as Palestine. What is common between them? Let’s figure it out.   Floyd was a typical poor African…
Read more

ДЖОРДЖ ФЛОЙД, ИЛИ ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ПАЛЕСТИНА

ДЖОРДЖ ФЛОЙД, ИЛИ ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ПАЛЕСТИНА Странно, почему буйные «демонстранты», протестующие против полицейского произвола и расовой дискриминации, провозгласили своим героем не столько жертву полиции Джорджа Флойда, сколько Палестину? Что между ними общего? Давайте разберёмся. Флойд был типичный бедный афроамериканец,…
Read more

להיות או לא להיות, זו השאלה

מבחינת החוק הבינלאומי, לישראל הזכות לספח את בקעת הירדן. על סמך מה? החלטת 242 של מועצת הביטחון, שהתקבלה זמן קצר לאחר מלחמת ששת הימים, הצהירה על זכותה של ישראל ל”גבולות בטוחים ומוכרים. ” גם אז, וביתר שאת כיום, ברור שרק…
Read more

סיפוח למען שלום

  בקיצור, סיפוח של ביקעת הירדן יציל את המדינה היהודית מההרס סיפוח כדרך לביטחון ולשלום העולם האנטישמי מנסה להשמיד את מדינת היהודים. זה התחיל בדה-לגיטימציה של ישראל וההאשמות באפרטהייד. כל זה כדי להצדיק את הניסיונות המתמשכים להשמיד את ישראל על…
Read more

ANNEXATION FOR PEACE

IN SHORT, THE ANNEXATION OF JORDAN VALLEY WILL RESCUE THE JEWISH STATE FROM ANNIHILATION, ONE MORE TIME.   ANNEXATION AS A WAY TO SECURITY AND PEACE The anti-Semitic world is trying to destroy the Jewish state. This war began with…
Read more

АННЕКСИЯ РАДИ МИРА

  КОРОТКО ГОВОРЯ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДОЛИНЫ ИОРДАНА СПАСЁТ ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ АННЕКСИЯ КАК ПУТЬ К БЕЗОПАСНОСТИ И МИРУ Антисемитский мир пытается уничтожить еврейское государство. Это началось с делегитимации Израиля и обвинения в апартеиде. Делегитимация должна оправдать продолжающиеся попытки уничтожить Израиль…
Read more

TO BE OR NOT TO BE, THAT IS THE QUESTION

INSTEAD OF FORMAL ANNEXATION, IT IS NECESSARY TO UNITE THE ZONE C WITH ISRAEL  In terms of international law, Israel has the right to annex the Jordan Valley. On what basis? UN Security Council resolution 242, adopted shortly after the…
Read more

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ, ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

АННЕКСИЯ РАДИ МИРА С точки зрения международного закона Израиль ИМЕЕТ ПРАВО аннексировать долину Иордана. На каком основании? Резолюция № 242 совбеза ООН, принятая вскоре после шестидневной войны, провозгласила право Израиля на «безопасные и признанные границы». Уже тогда, а тем более…
Read more

POLITICIANS & MONEY

In general, politicians behave like artists. To start and pursue a career, they really need a Maecenas with money. Let’s recall Barack Obama, that had no money to start his carrier. Money for political advertising, for hospitality expenses, on assistants…
Read more